Általános Szerződési Feltételek

 

 Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az ÉTA-Univerzál Kft. 1151 Budapest Veresegyházi utca 103. adószám:12400933-2-42, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett etauniverzal.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: ÉTA-Univerzál Kft.

A szolgáltató székhelye: H-1151 BUDAPEST Veresegyházi u. 103.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info(@)etauniverzal.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-673227

Adószáma: 12400933-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszámai: (06 1) 271 0604

 

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató adatai: RACKFOREST KFT.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adószám: 14671858-2-41

Telefon: +36 70 362 4785

 

Alapvető rendelkezések

 

1.1.   A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.2.   Hatály, az ÁSZF módosítása.

 

1.3.   A webshop az ÉTA-Univerzál Kft. tulajdona. Az ott megjelenített tartalmak és képek az ÉTA- Univerzál Kft. tulajdonát képezik. Azok másolása csak a tulajdonos engedélyével lehetséges

 

Adatkezelési szabályok

 

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató  rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról, vagy a következő linken keresztül:

Adatkezelési Tájékoztató

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

 1.4. Az etauniverzal.hu webshopban gázkészülékek és azok alkatrészei találhatók meg.  A webshopban megjelenített termékek ára tartalmazza a 27%-os ÁFÁ-t. A termékek megrendelésére a webshopban közvetlen módon nincs lehetőség. A termékek megrendelése kizárólag emailben az info@etauniverzal.hu email címen, a (06 1) 271 0604 telefonszámon ill. az ÉTA-Univerzál Kft. 1151 Budapest Veresegyházi u. 103. sz. alatti  telephelyén adható le.

 

1.5.   A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

 

1.6.   A webshopban a termékek ára felhasználónként eltérhet, attól függően, hogy a Felhasználó milyen vásárlói csoportba kerül besorolásra, ill. milyen egyedi kedvezményeket kapott az egyes termékekre

 

Regisztráció menete

 

1.7.   A Felhasználó a webshop tetején található Bejelentkezés linkre kattintva a „Nincs fiókod, hozz létre egyet” linken tud regisztrálni a webshopba a következő adatok megadásával:

Név

Email cím

Jelszó

 

A regisztráció elküldése után automatikus visszaigazolást kap a megadott email címre. 

A Szolgáltató ezután beállítja a Felhasználóhoz tartozó vásárlói csoportot és emailben értesíti a beállításról. 

Ezután a Felhasználó a hozzá tartozó árakat és kedvezményeket látja a webshopban.

 

 

Rendelés menete

 

 1.8.      A Felhasználó a kiválasztott termékeket az 1.5 pontban meghatározottak szerint rendelheti meg.

 

1.9.     A Szolgáltató a beérkezett megrendeléseket a Felhasználóval egyeztetett módon és időben teljesíti.

 

 

Elállás joga

 

1.10.   A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó az online megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.11.   Az elállási jog  nem érvényes a személyesen megrendelt és átvett termékekre.

 

 

Garancia, jótállás

 

1.12.   Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

 

Panaszkezelés

 

1.13.   Az esetleges panaszok kezelése az ÉTA-Univerzál Kft. székhelyén, 1151 Budapest Veresegyházi u. 103. alatt történik. A hibás termékeket erre a címre kell visszaszállítani vagy postai úton visszaküldeni. A panaszok kezelése során törekszünk a lehető leggyorsabb és kompromisszumos megoldásra.

 

 

Vegyes rendelkezések

 

1.14.    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a  Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

 

 

 

 

Budapest, 2020. november 01.